Katarzyna Paszkowska – prowadząca
Hanna Pałuba – granty i dotacje