Orkiestra Camerata Mazovia powstała w 2004 r. na bazie zespołu działającego w byłym Klubie Nauczyciela. Zespół ten prowadził Mieczysław Nowacki – założyciel Szkoły Muzycznej w Sochaczewie i jej wieloletni dyrektor. Do dzisiaj wielu muzyków Cameraty to osoby wywodzące się z tej właśnie formacji.

Artur Komorowski zastosował inną formułę organizacyjną przyjmując straussowski model orkiestry, który najpełniej realizuje założenia wykonawcze dla tego typu zespołów. Jednocześnie przyjęto nazwę Camerata Mazovia i niedługo potem zespół zmienił swoją siedzibę przenosząc się do budynku przy ul. 15 Sierpnia 83.

Od 2006 roku orkiestra współpracuje z solistami Teatru Wielkiego w Łodzi. Współpraca ta zaowocowała rozszerzeniem repertuaru orkiestry o utwory operowe, operetkowe oraz musicalowe. Orkiestra uczestniczyła w wielu koncertach z towarzyszeniem znanych polskich artystów takich jak: Bogusław Morka, Anna Jeremus-Lewandowska, Krzysztof Marciniak, Romuald Spychalski, Rafał Songen, Wiesław Bednarek.

Orkiestra zapraszana była na koncerty m.in. do Warszawy, Łowicza, Kutna (Letni Festiwal Muzyczny), Łodzi (Europejskie Centrum Kultury Logos – Kościół Rektoralny Środowisk Twórczych), Ostrowii Mazowieckiej oraz innych miast.

Do chwili obecnej orkiestra wykonała ok. 70 koncertów.